Stykkgods

 

Stykkgods er sending av varer som er fra 1 palle og opp til 10-15 paller i størrelse.

Varene blir satt sammen i containere og går i skip sammen med andre varer som skal til samme destinasjon.

Med vår stykkgodstjeneste ordner vi opphenting av sendinger gjennom vårt utstrakte kontakt- og agentnettverk i Europa, USA og Asia, og leverer på dør til kunder i Norge.

Rotterdam er vår hub for innhenting av varer internasjonalt med ukentlige seilinger til Norge. Hit går alle sendinger som kommer fra usa, asia eller europa. Derfra sendes de til Stavanger, Haugesund, Bergen og Trondheim. Dette gir optimal utnyttelse av kapasitet som kommer kunden til gode i form av gode priser.

Denne løsningen gir oss stor fleksibilitet når det gjelder ledetid, samtidig som det er kostnadseffektivt og miljøvennlig.

En altfor stor andel av lasten som skal til Vestlandet, kommer inn gjennom Svinesund og kjøres langt på norske veier. Dette er en landsdel som er et viktig fokusområde for oss, og vi ser på det som et samfunnsansvar å flytte så mye gods som mulig bort fra farlige situasjoner på vei – fra øst til vest. Tellus har faste avganger fra kontinentet og utenfor, med ankomst til flere destinasjoner på Vestlandet. Gjennom denne tjenesten frakter vi last i alle dimensjoner og vektklasser. Vi har løsninger som dekker alle behov.

Med vår stykkgodstjeneste ordner vi opphenting av sendinger i alle størrelser gjennom vårt utstrakte kontakt- og agentnettverk i Europa. Alle containere fylles opp med flere sendinger for optimal utnyttelse av kapasiteten. Containeren skiper skip som går i fast trafikk fra Europa og opp langs vestkysten i Norge, for så å levere ut på døren til hver enkelt mottaker. Denne løsningen gir oss stor fleksibilitet når det gjelder ledetid, samtidig som det er kostnadseffektivt, miljøvennlig og det reduserer også en stor andel tung transport som går mellom Østlandet og vestkysten av Norge, hvor lasten faktisk skal.