Sosialt ansvar

 

Tellus støtter Barnekreftforeningen – Team Rynkeby, Frelsesarmeen, Sjømannskirken, Stine sofies stiftelse og Asfalt.

Tellus er en stolt bidragsyter til flere veldedige formål, og er prinsipielt en forkjemper for multimodale transportformer på bakgrunn av de store etiske og miljømessige fordelene det bærer med seg.

Ved å aktivt sende gods multimodalt, og minimere vår eksponering til lastebiltransport bidrar vi positivt til et renere klima, færre ulykker på norske veier. Samtidig fjerner vi oss fra et system der utenlandske sjåfører får betalt under minstelønn av norske transportformidlere for oppdrag til, fra og i Norge.

EU i sitt «The Combined transport directive» bekrefter at multimodale løsninger er fremtiden, både med tanke på miljø og ulykker.

«The negative externalities of transport create costs for society estimated at 4% of EU GDP in 2011 (projected to increase by around 40% by 2030). The large majority of these (72% of GHG emissions, 97% of accidents) is caused by the road sector, which dominates the freight transport market in EU.. The EU transport policy has set a goal to reduce these effects by supporting a shift from long distance road transport to combinations of other modes of transport (multimodal transport).»

Ifølge Vegvesenet var det i 2017, 32 dødsulykker med tunge kjøretøy i Norge, og av disse var 27 med lastebil/vogntog. Det er en statistikk som vi aktivt gjør noe med. Ved å flytte last fra vei til sjø eller tog, begrenser vi antall vogntog på norske og europeiske veier