Om oss

 

Tellus Logistics ble stiftet i 2013 av medarbeidere med lang erfaring innen spedisjonsfaget.

Vi er i dag 9 ansatte og hadde i 2018 en omsetning på 56 millioner kroner. Utviklingen i bransjen de siste årene har gått mot at de større aktørene har kjøpt opp de mindre. Fokuset har vært på omsetning og volum, fremfor kvalitet og service. Vi ønsker å gå i motsatt retning, og konsentrere oss om hver enkelt kundes behov – gjennom personlig oppfølging av hver forsendelse.

En stor del av veksten til Tellus Logistics kommer gjennom flittig bruk av multimodale og intermodale transportløsninger. Vi bruker disse løsningene aktivt til å påvirke andre aktører i vår bransje til å tenke i en mer etisk riktig-og på en miljørettet måte.

Tellus Logistics er en fullverdig speditør, men hever oss et hakk over de andre ved å tilby løsninger som utfordrer normalen.