Multimodal transport

 

Multimodal transport handler om å skape den mest fordelaktige kombinasjonen av logistikkprodukt fra opphenting til levering.

De fleste som velger å transportere på denne måten gjør det fordi det er store kostnader å spare. En båt eller et tog koster mye mindre per kilometer enn det for eksempel en lastebil gjør, dette er fordi de tar mye mer gods per tur og bruker mye mindre resurrser per tur fordelt på mengden last.
Det er ikke alltid at multimodalt er det riktige, for tidskritiske varer der transportkostnaden er uviktig vil alltid fly og direkte levering med lastebil være best.

I dag opplever en i stadig større grad kødannelse på overtrafikkerte veier, noe som minsker påliteligheten for optimal godsoverføring på vei. I tillegg til sterkere reguleringer, økt fokus på miljø, underbetalte sjåfører og ulykker på norske veier er det i kombinasjonen av ulike transportformer at fremtiden ligger. Gjennom multimodal transport fokuserer en på å optimalisere ledetid og kostnadseffektivitet, samtidig som en også kan benytte løsninger som gir en stor miljø- og etisk gevinst.