Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Postadresse:
Tellus Logistics AS
Postboks 1595
4093 Stavanger

Besøksadresse:
Badehusgata 37
4014 Stavanger

Telefon: +47 51 56 60 00
E-post: post@telluslogistics.no

Bank: 1503.37.36786
Swift: DNBANOKK
IBAN: NO3915033736786
Organisasjonsnr: NO 812 187 082

Våre ansatte

Ronny Paulgaard-Pettersen

Bjørn Alvsåker

Janna Dale

Casper Heggland

Johannes Joest Lunden

Markus Ommundsen

Tore Ommundsen

Siri Pettersen

Vebjørn Seldal

Siw Bjelland

Peter Tiller

Tore Wathne